Specifikace odpadu povoleného pro skládku Trutnov

 

 

Náchodská stavební

Povolené odpady

 

170101      K Beton
170102      K Cihly
170103      K Tašky a keramické výrobky
170107-2   V-Beton frakce 0,6
170107      K Směsi, nebo oddělené frakce beronu,cihel,tašek a keram. výrobků
170107-7   V-Beton frakce 0,3
170302      K Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301
170504      K Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
170506      K Vytěžená hlušina neuvedená  pod č. 170505
170508      K Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 170507
170904      K Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901
191209      K Nerosty (například písek, kameny..)
200202      K Zemina a kameny

 

© Copyright 2012